Facebook Pixel Code

Инструкции за екплоатация на мебели

Драги клиенти,
За да се радвате дълги години на Вашите мебели бихме искали да ви посъветваме за правилните грижи и поддръжка.

Прочетете тази инструкция за експлоатация подробно преди да започнете да използвате обзавеждането си. Тук ще откриете обща информация, както и специални инструкции, които се отнасят само за нашите продукти.

Като производители, ние не носим отговорност за повреди, настъпили в резултат на неправилна експоатация на мебелите.

Желаем Ви много щастливи моменти около вашите нови мебели.

Общи инструкции, почистване и информация за безопасност

Стенните шкафове обикновено са закачени върху монтажни релси, окачвачи. От първостепенна важност е монтажът на обзавеждането да се извърши от квалифициран персонал. Важното е да се използват правилните дюбели и винтове за монтаж към стените, в зависимост от типа зидария.

Уверете се, че съществуващата стена може да носи тежестта на горни/стенни модули. Не се отпускайте с цялото си тегло на отделни окачени стенни шкафове – съществува опасност от изхлузване!

Никога не отстранявайте панти, за да ги почистите!

Изключвайте от захранването преди да смените или почистите електроуредите!

Работата в кухнята е свързана с много вода, високи температури, пара, влага и влажност. Много хранителни продукти могат да оставят упорити петна. Макар, че съвременните материали, от които са изработени мебелите са устойчиви на повечето видове износване, има граници, до които  те могат да издържат. Toва зависи от специфичните характеристики на съответните материали.

Ето защо, спазвайте следните общи инструкции за почистване на Вашите мебели:

 1. Установете какъв тип повърхности закупувате с вашето обзавеждане, като за целта попитайте търговеца на мебелите. След това се снабдете с неоходимите специфични продукти за поддръжка на различните повърхности.
 2. На пазара се предлагат всички видове продукти за всички типове повърхности, изберете правилните и следвайте инструкциите, посочени на опаковката. Препоръчваме Ви да направите първоначален тест на препарата за почистване на по незабележимо място върху плоскостта.
 3. Обзавеждането лесно може да се почисти с мек парцал и микро-фибърна кърпа.
 4. Използайте само меки, водоразтворими почистващи продукти, чиято информация изрично посочва, че те са предназначени за използване върху мебели.
 5. Никога не използвайте разтворители и препарати съдържащи органични разтворители и алкохол (разтворители за боя, лакочистител, неразреден алкохолен спирт и др.)
 6. Всички материали от обзавеждането могат да бъдат сериозно повредени от ацетон, амоняк,  трихлоро етилен, белина, сода каустик, солна киселина и др.
 7. Независимо от типа на повърхностите на плоскостите, от които са изработени Вашите мебели, никога не използвайте остри химически вещества върху тях, като например абразиви или разтворител. Прахообразни препарати за излъскване, телени гъбички или гъба за изтъргване на съдове за готвене могат да повредят повърхностите до такава степен, че да е невъзможно следите да бъдат отстранени или поправени.
 8. Използвайте меки, недраскащи тъкани, кожа (гюдерия) или специална гъба за почистване.
 9. Винаги отстранявайте следите от замърсяване колкото е възможно по-бързо. Пресните петна се отстраняват много по-лесно и съответно могат да изчезнат напълно. В никакъв случай не използвайте парочистачка или течаща вода от маркуч!
 10. След всяка дейност или почистване, винаги избърсвайте всички повърхности до пълното им подсушаване. Поддържайте всички повърхности сухи по всяко време! Ако оставяте вода или други течности да се събират по тях, това може трайно да ги увреди!
 11. Разлята течност, конденз или остатъчна влага могат да се съберат в извивките на дръжките или до цоклите. Незабавно отстранете всяка влага. В противен случай това може да доведе до издуване. Повреда от този тип няма да бъде приета като основание за рекламация.
 12. Всички почистващи материи (по възможност памучни) трябва да бъдат почистени и изплакнати преди употреба. Изплакнете неколкократно всички почистващи материи, за да сте сигурни, че по тях не останали следи от минерални прахообразни частици или метален прах. Това може да доведе до малки, микроскопични следи, които са повече или по-малко забележими в зависимост от количеството светлина, което пада върху тази част от повърхността. Те по никакъв начин не намаляват практическата стойност, но в крайна сметка са неизбежни, както при всички гланцирани, стъклени и други мебелни повърхности. Производителят не носи отговорност за подобни дефекти.
 13. Избягвайте оцветяване на повърхности с незаличими продукти, не поставяайте стикери или лепенки, особенно на повърхности в близост до топлина.
 14. Мебелите трябва да заемат помещения с нормален климат. Това се отнася до температурата и относителната влажност на стаята. Атмосферната влажност в помещенията трябва да е с нива между 40% и 60%.
 15. Продължителното излагане на мебелите в затворени помещения, без проветрение и с висок процент влажност във въздуха (например ваканционни морски жилища) може да повреди обзавеждането, като може да причини плесен, деформации и раздуване на мебелите. Препоръчва се периодично проветряване на помещението, в случаите на такива дългосрочни периоди, в които не се експлоатират помещението и обзавеждането.
 16. Много е важно да не излагате обзавеждането на директна слънчева светлина, за да отложите нормалния процес на изменение на цвета на повърхностите.
 17. Винаги включвайте аспиратора по време на целият период на топлинна подготовка на храната, по този начин се преработва въздушният поток и се предотвратява повредата на горните кухненски модули от влагата, отделена при процеса на готвене.
 18. Никога не поставяайте горещи домакински съдове, ютии, кафе машини и други нагорещени предмети направо върху работните плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди. Винаги използвайте предпазна подложка между работния плот и горещите повърхности.
 19. Не поставяайте горящи цигари директно върху работните плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди. Винаги използвайте пепелник!

Винаги използвайте вашите мебели правилно! Неправилната или неподходяща употреба може да доведе до нараняване на хора или повреждане на имущество.

Ето защо, спазвайте следните Общи инструкции за безопасна експлоатация на Вашите мебели:

 1. Не извършвайте промени по обзавеждането и конструкцията на мебелите, тъй като това може да наруши тяхната стабилност, не претоварвайте вътрешните рафтове.
 2. Не стъпвайте и не сядайте върху работните плотове на кухня. Никога не оставяайте деца без надзор в кухнята, ако има вероятност те да включат някой електрически уред.
 3. Проверявайте редовно конденза на хладилника, за да сте сигурни, че водата от него не замръзва или прелива.
 4. Разрешавайте само на електро и водопроводни специалисти да свързват уредите. Викайте редовно експерт да проверява тези инсталации!
 5. Не висете на окачените на стените шкафове! Прекомерното натоварване може да ги откърти от стената.

Как да се грижите за ламинирани плоскости:

 1. Ламинираните плоскости трябва да се третират с внимание по време на употребата им.
 2. Ламинираните плоскости могат да се почистват с традиционни домакински почистващи препарати. Не използвайте препарати, които съдържат абразивни частици.
 3. Нанесете препарата за почистване, разреден с вода в съответствие със степента на замърсяване. За почистването използвайте мека тъкан. След това отстранете всякакви остатъци от почистващия препарат с чиста вода и задължително подсушете.
 4. Упорити петна, като например лак, остатъци от лепило или пръски от мазнина, могат лесно да се отстранят с пластмасови стъргалки, които можете да намерите в търговската мрежа. Преди да ги използвате, изпробвайте почистващия продукт на скрито, по-незабележимо място върху плоскостта.
 5. Почистващи препарати, съдържащи оцет, целулоза, разтворители или са на азотна основа не са подходящи за почистване на тези повърхности. Никога не използвайте парочистачка!

Как да се грижите за плоскости от масивна дървесина:

 1. Плоскостите от масивна дървесина  трябва да се третират с внимание по време на употребата им.
 2. Обзавеждане с части от масивна дървесина може да се напука или разлепи вследствие на излагане на висока температура или в близост до източник на висока температура, или в близост до източник на топлина. Частите на обзавеждането от масивна дървесина могат да изменят цвета си при продължително излагане на светлина.
 3. Плоскостите от масивна дървесина са известни с това, че са лесни за почистване, тъй като повърхността им е напълно запечатана, което означава, че замърсяването може да бъде лесно отстранено без да се прилага сила и без да се употребяват остри химически вещества. Почистването на повърхностите да се извършва винаги по продължение на дървесните влакна.
 4. Периодично обработвайте повърхностите с препарати съдържащи восък.
 5. В никакъв случай не използвайте за почистване ацетон, амоняк, белина и препарати, съдържащи хлор.

 Как да се грижите за лакирани плоскости:

 1. Лакът основно се нанася върху МДФ или ПДЧ панел, без предварително поставено фолио или други подобни.
 2. Лакираните плоскости трябва да се третират с внимание по време на употребата им.
 3. Лакираните плоскости са изключително лесни за почистване, тъй като тези повърхности са напълно запечатани. Следователно замърсяването може да бъде лесно отстранено с помоща на малко или даже без никакво усилие и до голяма степен без помоща на химически вещества.
 4. При врати с вкопани дръжки, бъдете особено внимателни, когато отваряте и затваряте вратички, капаци и издърпващи се части, тъй като ноктите на ръцете, пръстени и др. могат да оставят следи върху чувствителната повърхност. Върху висококачествения лак в близост до дръжката могат да се появят малки драскотини. Те са последствие от избора на този вид врати и следователно не са основание за рекламация.
 5. Вследствие на употребата на обзавеждането са възможни малки драскотини по повърхността на лакираните плоскости. В тези случаи е препоръчително полирането с полираща паста, която можете да закупите от специализираните магазини за бои и автобои.

Как да се грижите за МДФ профили:

 1. МДФ профилите трябва да се третират с внимание по време на употребата им.
 2. МДФ профилите могат да се почистват с традиционни домакински почистващи препарати. Не използвайте препарати, които съдържат абразивни частици.
 3. Нанесете препарата за почистване, разреден с вода в съответствие със степента на замърсяване. За почистването използвайте мека тъкан. След това отстранете всякакви остатъци от почистващия препарат с чиста вода и задължително подсушете.
 4. Упорити петна, като например лак, остатъци от лепило или пръски от мазнина, могат лвсно да се отстранят с пластмасови стъргалки, които можете да намерите в търговската мрежа. Преди да ги използвате, изпробвайте почистващия продукт на скрито, по-незабележимо място върху плоскостта.
 5. Почистващи препарати, съдържащи оцет, целулоза, разтворители или са на азотна основа не са подходящи за почистване на тези повърхности. Никога не използвайте парочистачка!

Как да се грижите за гланцирани акрилни плоскости:

 1. Гланцираните акрилни плоскости се харектиризират с отличителен блясък, който се получава с помоща на акрилно фолио.
 2. За да избегнете натрупването на статично електричество, препоръчваме ви да използвате пластмасова антистатична бърсалка или четка.
 3. Гланцираните акрилни плоскости са известни с това, че са лесни за почистване, тъй като имат напълно запечатани повърхности. Следователно замърсяването може да бъде лесно отстранено с помоща на малко или даже без никакво усилие и до голяма степен без помоща на химически вещества.

Как да се грижите за гланцирани полиглос плоскости:

 1. Гланцираните полиглос плоскости се отличават със своя невероятен блясък, който се получава с помоща на полимерно фолио.
 2. Гланцираните полиглос плоскости са изключително лесни за почистване, тъй като тези повърхности са напълно запечатани. Следователно замърсяването може да бъде лесно отстранено с помоща на малко или даже без никакво усилие и до голяма степен без помоща на химически вещества.

Как да се грижите за ламинирани работни плотове:

 1. Ламинираните работни плотове не бива да бъдат използвани за рязане, понеже ножовете може да оставят белези по всички материали, дори и по тези с твърди ламинирани покрития. Използвайте дъски за рязане от дърво, пластмаса, гранит или други подходящи материали.
 2. Порцеланът и другите съдове за хранене имат неизгладени ръбове отдолу. Избягвайте да плъзгате тези съдове по ламинираните работни плотове, тъй като това може да доведе до лекото им надраскване.
 3. Никога не оставяйте горещи домакински съдове, ютии, кафемашини и други нагорещени предмети направо върху ламинираните работни плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди.
 4. Винаги изполвзайте предпазна подложка между работния плот и горещите повърхности! Повреда от този тип няма да бъде приета като основание за рекламация. Производителят не носи отговорност за подобни дефекти.
 5. Не поставяйте горящи цигари директно върху ламинираните работни плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди. Винаги използвайте пепелник. Повреда от този тип няма да бъде приета като основание за рекламации. Производителят не носи отговорност за подобни дефекти.
 6. Ламинираните работни плотове може да се почистват с традиционни домакински почистващи препарати ( но без препарати за изстъргване и такива съдържащи абразивни частици). Нанесете препарата за почистване, разреден с вода в съответствие със степента на замърсяване. За почистването използвайте мека тъкан. След това отстранете всякакви остатъци от почистващия препарат с чиста вода и подсушете работния плот.
 7. Бъдете особено внимателни с плодови сокове, избелващи и други химически активни вещества, които могат да предизвикат обезцветяване на повърхността на работния плот. Тези вещества трябва незабавно да се изтриват и повърхността да се почисти.
 8. Запомнете: Никога не оставяйте течности върху ламинираните работни плотове, особено върху зоните на съединяване на плотовете.

Как да се грижите за повърхности от естествен камък и композитни материали:

 1. Повърхностите от естествен камък – мрамор и гранит изискват грижи, съобразени с порестата структура на материала.
 2. При мраморни повърхности почиствайте веднага всички петна, като използвате само топла вода и сапун, не използвайте други течни почистващи препарати.
 3. При гранитни повърхности почиствайте веднага всички петна, като използвате меки почистващи препарати и спирт.
 4. Ако все пак останат петна след почистване, то те обикновено изчезват след 2-3 месеца при естествения процес на абсорбация на материала.
 5. Никога не поставяйте горещи домакински съдове директно върху повърхностите от естествени материали.
 6. Избягвайте всякакъв контакт на повърхностите от композитни материали с корозиращи субстанции, като лимонена киселина (съдържаща се в плодовете и зеленчуците), което може да повреди необратимо повърхностите, като наруши техния естествен блясък.
 7. Избършете и почистете незабавно петна от червено вино, лепило, масло, оцет, кафе, плодове и зеленчуци, тъй като тези продукти причиняват на повърхностите от естествени материали петна, трудни за почистване.
 8. Повърхности от композитни материали може да почиствате с вода и меки почистващи средства. Червено вино, лепило, масло, оцет, кафе, плодове и зеленчуци могат да причинят петна, трудни за почистване. В случай на такова замърсяване, избършете и почистете незабавно.
 9. Никога не оставяйте горещи домакински съдове директно върху повърхностите от композитни материали.
 10. Избягвайте всякакъв контакт на повърхностите от композитни материали с корозиращи субстанции, което може да повреди необратимо повърхностите, като наруши техния естествен блясък.

Как да се грижите за стъклени повърхности:

 1. Стъклените повърхности се почистват със специализираните препарати за почистване на стъкло.
 2. Не се препоръчва използването на панели със стъкло Лакобел или стъкло с принтирано изображение в близост до котлони. Попадането на горещи пръски върху стъклото по време на готвене може да доведе до напукване на стъклото заради резкия термошок (студено-топло)
 3. Повреда от този тип няма да бъде приета като основание за рекламация.
 4. Производителят не носи отговорност за подобни дефекти.

Панти и чекмеджета:

 1. Пантите и чекмеджетата обикновено не изискват никаква подръжка.
 2. Водачите на чекмеджетата не изискват допълнителни грижи. Поради принципа им на работа, те сами си осигуряват почистването.
 3. Приборниците за чекмеджетата могат да се извадят и да бъдат почистени. Това става най-добре ако се използва мек почистващ препарат.
 4. Никога не отстранявайте панти, за да ги почистите! Внимание опасност от нараняване!

Как да се грижите за котлоните и мивките:

 1. Почиствайте котлоните и мивките от неръждаема стомана, емайл или пластмаса, като използвате влажна материя и препарат за почистване на съдове (детергрнт, веро).
 2. Упорити петна от вода (котлен камък) могат да бъдат отстранени с препарати, налични в търговската мрежа или с обикновен оцет за домакински нужди.
 3. Частите от неръждаема стомана почиствайте с мека кърпа и препарат, специално предназначен за почистване и полиране на неръждаема стомана, като следвате посоката на полировката.
 4. Не използвайте телени гъбички, абразивни препарати и такива, съдържащи хлор.
 5. Обърнете специално внимание на инструкциите на производителите на уредите и мивките.

Как да се грижите за стъклокерамични котлони:

 1. Отстранете замърсяването, което не е загоряло, като използвате влажна материя без препарат за почистване на съдове.
 2. Упорити петна, котлен камък, дори издрасквания от метални съдове за готвене, могат да бъдат отстранени, като използвате препоръчаните от производителя препарати.
 3. Остатъци от загоряло най-добре се отстраняват, докато са все още горещи с помоща на стъргалка, която придружава уреда.
 4. Уверете се, че върху зоните за готвене няма да попадне и загори захар или храни, които съдържат захар (например мармалад или сладко)! Незабавно отстранете тези храни с влажна кърпа!
 5. Обърнете специално внимание на информацията на производителите на уредите относно тяхната експлоатация и грижите за тях.

Инструкции за пара и топлина:

 1. Осигурете подходяща вентилация по време на готвене и се уверете, че парата не може да се събира като конденз върху кухненските елементи. Винаги използвайте аспиратора на подходящата степен.
 2. Избягвайте да разливате вода.
 3. Изчакайте 20 минути след завършване на програмата за измиване преди да отворите съдомиялната, за да може парата да се кондензира вътре в уреда.
 4. Не използвайте кафемашини, електрически кани или тостери директно под шкафовете, окачени на стените. С времето парата, която те изпускат, както и високата температура, може да повредят мебелите.
 5. Никога не поставяйте горещи съдове за готвене или други нагорещени предмети директно върху работния плот или други модули без предпазна подложка.
 6. Периодично проверявайте температурата на повърхността покрай ръба на вратата на фурната. Ако можете да докосвате ръба с върха на пръстите си, то разсейването на топлината е все още в границите на приемливото, Ако не е така, уплътнението на вратата трябва да бъде проверено от техниците по обслужването на производителя на уреда.
 7. Не оставяйте вратите на съдомиялната и фурната леко отворени с цел проветряване, тъй като излизащата топлина и влага биха могли да доведат до повреждане и издуване на съседните компоненти на кухнята.
 8. Обърнете също особено внимание на специалните инструкции на производителите на електроуредите и специалните компоненти.

Обща информация за натоварването:

 1. Всички модули са проектирани според най-новите технологии.
 2. Всички максимални натоварвания, изброени по-долу са на база статично дефиниране, което означава, че капацитетът за определеното натоварване е резултат от внимателното и правилно поставяне на предмети, а не на „пускането”, „хвърлянето”, или друга неправилна употреба.
 3. Товарът трябва да бъде равномерно разпределен по повърхността. Избягвайте тежкото натоварване само на едно място.
 4. Потребителят е отговорен за правилната употреба.
 5. Всички рафтове, включително регулируемите, могат да поддържат тегло до 50кг/кв.м.
 6. Примери:
 • Пример 1: Стенните шкафове могат да издържат 75кг., но отделните рафтове издържат само максимум 16кг.
 • Пример 2: Чекмеджетата и издърпващите се елементи с широчина до 60см.,могат да издържат натоварване от 20кг. (класическият дизайн издържа 15кг.)
 • Пример 3: Издърпващи се елементи с широчина 80 или 90см могат да издържат натоварване не повече от 35кг.
 • Пример 4: Шкафовете за съхранение на продукти са особено лесни за пълнене и изпразване. В тях не бива да има повече от 80кг товар, равномерно разпределен между кошниците и рафтовете.
 • Пример 5: Ъгловите шкафове с въртящи се кошници могат да издържат товар от максимум 20кг на рафт.
 • Пример 6: Издърпващи се елементи с широчина от 15см и 16 см могат да издържат товар от максимум 6кг на рафт.
 • Category :
 • Type :
КОМЕНТАРИ

Вашето мнение за нас

Вашият коментар

one × 5 =